Объявление №2 от 29.08.2018г. о проведении закупа медицинской техники способом проведения тендера

КГП «Областной медицинский центр»управления здравоохранения Карагандинской области», г.Караганды, ул.Муканова, строение 5/3 объявляет о проведении закупа способом тендера.

1) Полный перечень закупаемых товаров, их количество, сумма, подробная спецификация и требуемый срок поставки указаны в тендерной документации в приложение №1.

2) Товар должен быть доставлен до г.Караганды, ул.Муканова, строение 5/3

3) К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.13 постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"

4) Пакет тендерной документации можно получить по адресу:

КГП «Областной медицинский центр» управления здравоохранения Карагандинской области 100026 г. Караганда, ул.Муканова строение5/ 3, каб.6 с 9.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.karomc.kz и по электронной почте, направив заявку по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в срок до 17.00 часов 18 сентября 2018г. включительно.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 13.00 часов 19 сентября 2018 года;

5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 19 сентября 2018 года по следующему адресу:г. Караганда, ул.Муканова строение 5/ 3, каб.6

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7212) 77-10-28.

Хабарландыру №1 23.02. 2018 ж. сатып алуды жүргізу туралы медициналық техниканы тендерді өткізу тәсілімен

КМК "Облыстық медициналық орталық"Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының" Қарағанды қ., Мұқанов к-сі, строение 5/3 сатып алу өткізілетіні туралы хабарлайды тендер тәсілімен сатып алу.

1) сатып алынатын тауарлардың Толық тізбесі, олардың саны, сомасы, егжей-тегжейлі ерекшеліктері және жеткізудің талап етілетін мерзімі тендерлік құжаттамада көрсетілген (қосымша №1.)

2) Тауар жеткізілуі тиіс дейін Қарағанды қ., Мұқанов к-сі, 5/3 құрылысы

3) тендерге барлық әлеуетті жеткізушілер, біліктілік талаптарына жауап беретін көрсетілген 13-тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30 қазандағы 2009 жылғы № 1729 Ережесін бекіту Туралы "сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызмет көрсету бойынша тегін медициналық көмектің кепілді көлемін және медициналық көмек жүйесінде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру"

4) тендерлік құжаттама Пакетін мына мекенжай бойынша алуға болады:КМК "Облыстық медициналық орталық" Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы

100026, Қарағанды қ., Мұқанов к-сі строение5/ 3, каб.6 сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін немесе веб-сайтында: www.karomc.kz мен электрондық пошта арқылы жібере отырып, өтінім мына мекенжай бойынша kar_omc@ mail.ru сағат 17.00 дейін 18 қыркүйек 2018 ж. қоса алғанда.

тендерлік өтінімдерді ұсынудың Соңғы мерзімі сағат 13.00-ге дейін 19 қыркүйек 2018 жылы;

5) тендерлік өтінімдері бар конверттер сағат 15.00-де 19 қыркүйек 2018 жылғы мына мекенжай бойынша: Қарағанды қ., Мұқанов к-сі строение5/ 3, каб.6

Әлеуетті өнім берушілер қатыса алады тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8 (7212) 77-10-28.